Coneix i sent el teu entorn / Conoce y siente tu entorno

, por Aulas Enraizadas

Durante el curso 2017-18 Guillem Arnau San Martín Guiral nos regaló a las aulas de Sahún la posibilidad de trabajar juntos en una experiencia para conocer mejor nuestro entorno natural utilizando las TEDIs (TEcnologías DIgitales) y, en concreto, el móvil.

Fueron unas sesiones tanto dentro como fuera del aula muy enriquecedoras.

Más abajo puedes descargarte el trabajo en catalán o en castellano.

Gracias Guillem!

"CONEIX I SENT EL TEU ENTORN
Autor: Guillem Arnau San Martín Guiral | Tutor: Albert Sans Badía
Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social
Grau d’Educació Primària Dual
Menció d’Educació Física
Maig / 2018

RESUM

Les tecnologies mòbils s’han convertit en una eina imprescindible en la nostra societat, per aquest motiu aquest document narra la realització d’un projecte educatiu que introdueix els telèfons mòbils a l’aula com una eina per conèixer l’entorn que l’envolta.

Mitjançant la selecció d’un conjunt d’aplicacions mòbils que permeten la identificació de la fauna i flora; integrades en una sèrie d’activitats pensades per ser aplicades en un entorn rural, essent un projecte global a nivell de tota l’escola.

A l’hora de planificar aquesta seqüència s’han tingut en compte una sèrie de principis metodològics que deriven de l’aprenentatge mòbil, també anomenat en anglès "m-learning”, tals com autenticitat, col·laboració i personalització. A més de l’aprenentatge exterior, en la recerca de la millora de la qualitat de vida de la infància i la societat en general.

S’estimula i fomenta el treball cooperatiu, la investigació, l’experimentació i el joc, així com la construcció dels aprenentatges de forma activa.

Tot això en un ambient d’afecte i confiança. També es contribueix a què els alumnes estiguin motivats, ja que les activitats són atractives i es presenten com una font d’estimulació i interès per als nens.

Coneix i sent el teu entorn
RESUMEN

Las tecnologías móviles se han convertido en una herramienta imprescindible en nuestra sociedad, de ahí que este documento narra la realización de un proyecto educativo que introduce los teléfonos móviles en el aula como una herramienta para conocer el entorno que le rodea.

Mediante la selección de un conjunto de aplicaciones móviles que permiten la identificación de la fauna y flora; integradas en una serie de actividades pensadas para ser aplicadas en un entorno rural, siendo un proyecto global con respecto a toda la escuela.

A la hora de planificar esta secuencia se han tenido en cuenta una serie de principios metodológicos que derivan del aprendizaje móvil, también llamado en inglés "m-learning", tales como autenticidad, colaboración y personalización. Además de el aprendizaje exterior, en la búsqueda de la mejora de la calidad de vida de la infancia y la sociedad en general.

Se estimula y fomenta el trabajo cooperativo, la investigación, la experimentación y el juego, así como la construcción de los aprendizajes de forma activa.

Todo ello en un ambiente de afecto y confianza. También se contribuye a que los alumnos estén motivados, ya que las actividades son atractivas y se presentan
como una fuente de estimulación e interés para los niños.

Conoce y siente tu entorno

El minilibro:

Y el póster: