Coneix i sent el teu entorn Conoce y siente tu entorno

, por Aulas Enraizadas

Durante el curso 2017-18 Guillem Arnau San Martín Guiral nos regaló a las aulas de Sahún la posibilidad de trabajar juntos en una experiencia para conocer mejor nuestro entorno natural utilizando las TEDIs (TEcnologías DIgitales) y, en concreto, el móvil.

Fueron unas sesiones tanto dentro como fuera del aula muy enriquecedoras.

De momento sólo está disponible el material en catalán, pues era su Trabajo de Fin de Grado y lo publicamos para su descarga, así como su póster de presentación y un minilibro en DIN-A3 que hizo para nuestro alumnado. Gracias Guillem!

"CONEIX I SENT EL TEU ENTORN
Autor: Guillem Arnau San Martín Guiral | Tutor: Albert Sans Badía
Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social
Grau d’Educació Primària Dual
Menció d’Educació Física
Maig / 2018

RESUM

Les tecnologies mòbils s’han convertit en una eina imprescindible en la nostra societat, per aquest motiu aquest document narra la realització d’un projecte educatiu que introdueix els telèfons mòbils a l’aula com una eina per conèixer l’entorn que l’envolta.

Mitjançant la selecció d’un conjunt d’aplicacions mòbils que permeten la identificació de la fauna i flora; integrades en una sèrie d’activitats pensades per ser aplicades en un entorn rural, essent un projecte global a nivell de tota l’escola.

A l’hora de planificar aquesta seqüència s’han tingut en compte una sèrie de principis metodològics que deriven de l’aprenentatge mòbil, també anomenat en anglès "m-learning”, tals com autenticitat, col·laboració i personalització. A més de l’aprenentatge exterior, en la recerca de la millora de la qualitat de vida de la infància i la societat en general.

S’estimula i fomenta el treball cooperatiu, la investigació, l’experimentació i el joc, així com la construcció dels aprenentatges de forma activa.

Tot això en un ambient d’afecte i confiança. També es contribueix a què els alumnes estiguin motivats, ja que les activitats són atractives i es presenten com una font d’estimulació i interès per als nens."

El documento para descargar:

El minilibro:

Y el póster: